T M S   B e l a n g e n g r o e p    
dot
dot dot
dot
dot  

Vereniging
Leden
Bijeenkomsten
Werkgroepen
Agenda
downloads WGB
Wie zijn wij?
Links    
Wie zijn wij

Wat is de TMS-Belangengroep (TBG)?
De TMS-belangengroep is een vereniging in oprichting die de belangen van TMS-gebruikers behartigt in het Nederlandse taalgebied.

Wat zijn de doelstellingen van de TBG?
En van de belangrijkste doelstellingen is het intermediairschap tussen TMS-gebruikers en leverancier (en software producent). Ook het uitwisselen van kennis tussen TMS-gebruikers omtrent het gebruik, problemen met, en de organisatie rond TMS is een belangrijke doelstelling.

Hoe probeert de TBG haar doelstellingen te bereiken?
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: het organiseren van bijeenkomsten, en werkgroepen die zich met specifieke zaken bezig houden, mailinglisten, en het onderhouden van een website.

Wie vormen het bestuur?

Ben Hilgers (waarnemend voorzitter), conservator NOC*NSF

Wendeline Thole (secretaris), Master Crossover Creativity - Social Innovator 
Pauljac Verhoeven (penningmeester), Museum Bronbeek Arnhem
   

TBG Kort! 

Mogelijk laatste Algemene Ledenvergadering in mei 2018 Het bestuur is van voornemens bij de mogelijk laatste ALV af te treden en de TMS Belangengroep Vereniging te ontbinden.

TMS conservation gelanceerd Gallery Systems heeft een nieuwe webbased tool gelanceerd speciaal voor restauratoren voor het beheersen en registreren voor restauratie en conserveringswerkzaamheden aan de collectie.

Cit, leverancier van TMS, verlaat vertrouwd Den Haag en verhuisd naar studentenstad Leiden.

 

  dot
dot
dot TMS Belangengroep