T M S   B e l a n g e n g r o e p    
dot
dot dot
dot
dot  

Vereniging
Leden
Bijeenkomsten
Werkgroepen
Agenda
downloads WGB
Wie zijn wij?
Links    

Bijeenkomsten

Voor actuele data en gegevens zie de agenda.
Voor verslagen en data van de bijeenkosten zie verslagen.

Hoe is het allemaal begonnen?
Op 28 juni 2001 kwamen op initiatief van Paul Teunissen (Museum Boijmans Van Beuningen) en Pauljac Verhoeven (Museum Bronbeek) een aantal gebruikers van The Museum System bij elkaar in Museum Bronbeek te Arnhem. Uit tal van gesprekken in de daaraan voorafgaande periode was gebleken dat er onvrede leefde onder de TMS-gebruikers. De dag stond vooral in het teken van het inventariseren van wensen en behoeftes, waarop ook gesprekken met C-IT volgden. In een reeks van grotere en kleinere bijeenkomsten is het idee gerezen een belangenvereniging van TMS-gebruikers op te richten. Op 28 september 2001 werd wederom een gebruikersbijeenkomst georganiseerd waarin werd voortgebouwd op behaalde resultaten en verder nagedacht op de toekomst. Dat herhaalde zich op 12 december 2001. In april 2002 en opvolgende maanden daarna, kwam een kleine groep TMS-gebruikers, waaronder Paul Teunissen en Pauljac Verhoeven, bij elkaar en vormden zo het interim bestuur van de vereniging. Op 27 september 2002 werd op initiatief van de SIMIN een speciale TMS-gebruikersgroepdag georganiseerd, met de bedoeling een doorstart te realiseren vanuit de ‘oude’ pc-gebruikersgroepen.


 

TBG Kort! 

Mogelijk laatste Algemene Ledenvergadering in mei 2018 Het bestuur is van voornemens bij de mogelijk laatste ALV af te treden en de TMS Belangengroep Vereniging te ontbinden.

TMS conservation gelanceerd Gallery Systems heeft een nieuwe webbased tool gelanceerd speciaal voor restauratoren voor het beheersen en registreren voor restauratie en conserveringswerkzaamheden aan de collectie.

Cit, leverancier van TMS, verlaat vertrouwd Den Haag en verhuisd naar studentenstad Leiden.

  dot
dot
dot TMS Belangengroep