T M S   B e l a n g e n g r o e p    
dot
dot dot
dot
dot  

Vereniging
Leden
Bijeenkomsten
Werkgroepen
Agenda
downloads WGB
Wie zijn wij?
Links    

 
TMS Belangengroep

Dit is de HomePage van de TMS-Belangengroep

Op 6 oktober 2003 werd de TMS Belangengroep Vereniging opgericht. In een ICT-klimaat van verandering en aanpassing werd de behoefte gevoeld gemeenschappelijkheid te zoeken in gebruik, uitwisselen van toepassingen en communicatie naar en met de vertegenwoordiger/leverancier van het museum collectiemanagementsysteem The Museum System (TMS) van Gallery Systems. Een aantal jaren heeft dit tot goede resultaten geleid, totdat na 2006 ‘de klad erin kwam’ en de TMS Belangengroep Vereniging min of meer in slaapstand ging. Ondanks herhaalde pogingen slaagde het bestuur er niet in nieuwe bestuurders te vinden en de vereniging nieuw leven in te blazen.

Daarom is eind 2017 het besluit genomen de vereniging te ontbinden en de leden hiervoor toestemming te vragen bij algemeen besluit van de Algemene Ledenvereniging. De leden zullen hiervan op de hoogte gesteld en het voornemen is om hiervoor een Algemene Ledenvergadering te beleggen op 17 mei 2018, waarin het bestuur tevens aftreedt en demissionair zal worden, teneinde of de vereniging over te dragen aan nieuwe bestuurders dan wel de vereniging te ontbinden, als de Algemene ledenvergadering hiermee instemt. Alle leden zijn inmiddels op de hoogte gebracht van dit voornemen en gevraagd hoe ze de verdere afhandeling gestalte willen geven.

(laatste wijziging: 24 januari 2018)


TBG Kort! 

Mogelijk laatste Algemene Ledenvergadering op 17 mei 2018 Het bestuur is van voornemens bij de mogelijk laatste ALV af te treden en de TMS Belangengroep Vereniging te ontbinden.

TMS conservation gelanceerd Gallery Systems heeft een nieuwe webbased tool gelanceerd speciaal voor restauratoren voor het beheersen en registreren voor restauratie en conserveringswerkzaamheden aan de collectie.

Cit, leverancier van TMS, verlaat vertrouwd Den Haag en verhuisd naar studentenstad Leiden.

dot
dot
dot TMS Belangengroep